vrijdag 21 mei 2021

 De molen staat vrijdagmiddag 21 mei in de rouwstand tijdens het begraven van dorpsgenoot Henk BoerTerwijl de molen in de rouw stond, bereikte ons het bericht dat dorpsgenoot Johan Hogeboom eveneens is overleden.


donderdag 31 december 2020

Jaarverslag 2020

Draaien en malen

Dit jaar is een recordjaar geworden wat betreft het aantal omwentelingen van de wiekenas. Dankzij veel wind en ook door het feit dat de molenaar vaak thuis werkte vanwege corona, kon er vaak en vooral per dag veel uren worden gedraaid met de molen. De wiekenas is dit jaar in 857 uur op 112 dagen 511.192 keer rondgegaan. Het record tot nu toe was 327.000 omwentelingen. Het zou nog meer zijn geweest als de teller ons niet enkele tienduizenden omwentelingen in de steek heeft gelaten. Bij de overgang van 299.999 naar 300.000 en opnieuw bij 399.999 naar 400.000 heeft hij enkele draaidagen stilgestaan. De beginstand was 167.915 en de eindstand 679.107.

De enigszins hogere waterstand van maart vormde geen belemmering voor het draaien. In oktober is een paarhonderd kilo graan gemalen. Dat was ook meteen de enige keer dat er echt gemalen kon worden. 

Onderhoud en mankementen

In maart zijn er nieuwe voorzomen en windborden aan de wieken aangebracht. Enkele kluften en hekstokken zijn ook vervangen. We hopen dat de rest van het hekwerk nog even meekan. 
De keerneuten zijn, evenals de kruineuten vorig jaar, afgerond om de wrijving bij het kruien te verminderen. 


De plek waar de ijzeren ring onder de overring zich in de neuten heeft gevreten, is extra weggeslepen. 

In het najaar viel bij harde wind de bovenkant van de mast van de windwijzer naar beneden. De schilder had ons al gewaarschuwd dat hij verrot was. Er zijn geen ongelukken gebeurd. In december zijn de roeden gecontroleerd om te zien of ze nog wel goed genoeg zijn om eventueel een nieuw hekwerk er aan te maken, of dat ze daarvoor ook vervangen zouden moeten worden. Het ziet er naar uit dat ze die test positief hebben doorstaan. 


Vrijwilliger Jene van Leeuwen heeft met succes in de molen op twee lokale plekken houtworm bestreden. De molenaar is begonnen met het schoonmaken van het stellinghek en de witte getrapte weeg. Er zat veel alg en korstmossen op het stellinghek. 

Bijzondere momenten.

Begin van het jaar is er een filmpje gemaakt in de molen met de stripfiguur Wilhelmpje. Het resultaat is nog altijd niet gezien. 


Op 17 april, 75 jaar na de bevrijding van Veessen, draaide de molen versierd. Verder kon er vanwege corona niets van de geplande feestelijkheden doorgaan, behalve dat er een boek over Veessen in de oorlog is verschenen dat huis aan huis is verspreid. 
In de eerste coronagolf heeft de molen zeven keer in de rouw gestaan voor een overleden dorpsgenoot (die overigens niet allen aan het virus zijn overleden). Aan het eind van het jaar is de molen in de rouw gezet vanwege het overlijden van het oud-molencomitélid Jan Daalder. Dat werd ook gedaan voor een achternicht van de molenaar in de VS, dat werd daarginds geweldig gewaardeerd.


In november was de molen in de avond oranje verlicht als protest tegen geweld tegen vrouwen, wat een internationale actie is elk jaar. 

In juni is een familiereünie op de molen ontvangen op gepaste afstand en buiten voor zover de uitleg betrof. 
Molendag en monumentendag.
Deze twee normaal gesproken hoogtijdagen zijn zo goed als ongemerkt gepasseerd, met dien verstande,  dat monumentendag met Robin van Katwijk als molenaar toch een gezellig tintje is gegeven. 


  


 

woensdag 16 december 2020

 16 december 2020 zijn de roeden getest op materiaaldikte. De uitkomst was positief.
woensdag 9 december 2020

 Op 4 december 2020 is Jan Daalder uit Vorchten, nog net geen 80 jaar oud, overleden. Hij heeft zich in het recente verleden als lid van het molencomité sterk gemaakt voor de molen van Veessen. Woensdag 9 december om 14.00 is de dankdienst in besloten kring in de kerk van Vorchten. Dit is live te volgen op www.kerkvorchten.nl . Een schriftelijke condoleance wordt zeer op prijs gesteld. Kerkweg 20a, 8193 KK Vorchten. De molen staat in de rouw.De molen in de rouw vanwege het overlijden van Jan Daalderwoensdag 25 november 2020

Oude foto's van de beeldbank van de Rijksdienst voor het Erfgoed


De IJssel en steenfabriek Fortmond


Hier is de Hank nog haven voor de beroepsvaart


Bats legt een stormeind voorBats legt een half zeil voor


STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

 De molen doet op verzoek van de dames Soroptimisten  uit onze regio mee met de actie Stop geweld tegen vrouwen. Van 25 november tot 10 december zal de molen 's avonds in plaats van met wit licht met oranje licht in de schijnwerpers staan. Deze actie is een internationale actie, waarbij bijvoorbeeld de piramides en sfinx in Egypte ook oranje worden verlicht. Oranje is de kleur van de dageraad, een zonsopkomst in een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.  

Meld geweld 0800 2000 staat nu ook op de dijk bij de molen


Op de foto komt het niet zo over, maar het wit van de molen is 

voor het menselijk oog in de praktijk oranjemaandag 9 maart 2020

Nieuwe windborden en voorzomen

De molen van Veessen heeft nieuwe windborden en voorzomen gekregen. Dat zijn respectievelijk de donkergroene planken en de witte latten die aan de wieken zitten. Het was nodig. De oude waren her en der nogal rot en je loopt dan het gevaar dat met het draaien er soms wat uit komt vallen. En ja, de waterstand in de IJssel is ook hoog. Voorlopig donderdag 11 maart het hoogtepunt en verder wachten op hoeveel regen er nog in het stroomgebied van de Rijn en IJssel gaat vallen en of we een drogere periode tegemoet gaan.