vrijdag 30 december 2016

Nog een kind ontdekt van Lubbert Dirks (Langevoord)

Molenaar Lubbert Dirks (zich later Langevoord noemend) trouwde op 11 september 1778 in Steenwijk met Hendrikje Jans (Witten) en liet in Veessen de volgende kinderen dopen:

Janna, geboren 7 november 1778, gedoopt 8 november 1778
en
Hendrina geboren 10 april 1782 en gedoopt 14 april 1782.
De periode hiertussen is rijkelijk lang.  Er zou een kind tussen passen, aldus fanatiek stambomer Marinus Langevoort,  misschien een doodgeboren kind bijvoorbeeld en dat heeft hij onlangs inderdaad aangetroffen.

In het begraafboek van Veessen vond  hij in 1780:

"Een kraamkintje, ongedoopt, van Lubbert muld(er), overleden den 3den december, begraven den 5den dito. De ouders in leven. (In verband met erfenissen werden de erfgenamen genoteerd)


Hierna kregen Lubbert en Hendrikje nog zes kinderen in Windesheim. Hun kleinzoon Lubbertus zou in 1850 terugkeren op de molen van Veessen.

Het oude kerkje van Veessen, afgebroken in 1842, met het kerkhof er omheen
dat nog steeds bestaat en nog steeds wordt gebruikt en waar het
kraamkindje van de molenaar is begraven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten