zondag 14 oktober 2018

Voeghout sleept over de keerkuip

Het slechte kruien blijft ons parten spelen. Een volgende mogelijke oorzaak heeft zich aangediend. Het rechter voeghout sleept over de keerkuip. Zou dat het probleem zijn?

zaterdag 13 oktober 2018

neuten bewerkt

Donderdag 11 oktober zijn alle negentien neuten weer van hun blik ontdaan. Deskundigen zeiden dat het blik niet gunstig kon werken omdat de molen van Veessen een ijzeren ring onder de overring heeft. Alle neuten zijn ook afgerond. Ze hadden meest een geheel vlak oppervlak  van rond de zeven centimeter breed. We hoopten zo dat het kruien veel gemakkelijker zou gaan. Met dank aan molenaar Frits die onmisbare assistentie verleende.

Jammer was, dat het nauwelijks verschil maakte.

dinsdag 18 september 2018

Rook uit de molen

Het ziet er verschrikkelijk uit, maar gelukkig ging het om een realistische oefening van de brandweer van het Artillerie Schietkamp. Zij hebben zaterdag a.s. een wedstrijd in Harderwijk.


De rook uit een machine leek net echtwoensdag 8 augustus 2018

Rouwstand voor Ton van Marle


Omdat ons uiterst gewaardeerd stichtingsbestuurslid en molencomitélid Ton van Marle is overleden, staat de molen van Veessen in de rouw. Hij was de drijvende kracht achter het op peil houden van de technische staat van de monumenten en het weer maalvaardig worden van De Stoom door er een antieke motor naar toe te halen, die op te knappen en aan het draaien te krijgen en er een nieuw koppel stenen in te leggen.


Molenaarswoning, molen en Stoom die Ton alle drie na aan het hart lagen 
de molen staat in de rouw vanwege zijn overlijden


Ton (links) op een hoogtepunt van het opknappen van De Stoom met zijn maat Mellendijk bij het binnenbrengen van de motor 


Ton met een van zijn leukere activiteiten: het starten van de motor van de Stoomdinsdag 29 mei 2018

Rouw voor Jaap Rouwenhorst

De molen is in de rouw gezet vanwege het overlijden van Jaap Rouwenhorst

Jaap staat hier links op de foto in de molen De Fortuin

Je zet een molen in de rouw door de wieken iets voorbij de rechtopstand te zetten gezien in de draairichting.


maandag 23 april 2018

Eerste steen van de Stoom opgeknapt

De eerste steen van de Stoom is opgeknapt. Lubbertus Langevoord en zijn echtgenote Hermina Westerhof legden die steen in 1888 toen in Nederland de stoomkracht in opkomst was. Zo kon er ook bij geen wind worden gemalen. Goed beschouwd was het een hele investering om een compleet apart gebouw op te richten met stoommachine en twee koppels maalstenen. Ze waren er ook rijkelijk vroeg mee. Kennelijk kon het uit. Het was twee jaar nadat ze de molen hadden kunnen kopen uit de nalatenschap van Jan Nienhuis nadat ze er 36 jaar pachter van waren geweest.Lubbertus en Hermina overleden beiden in 1901 op respectievelijk 88 en 83 jarige leeftijd