dinsdag 1 januari 2019

Jaarverslag 2018

Draaien
De molen heeft op 66 dagen 350 uur gedraaid en in die tijd 213.287 omwentelingen gemaakt. Slechts een keer is er echt gemalen toen er 200 kg rogge beschikbaar kwam van de Paddendag. Enkele kilo's daarvan zijn naar een dorpsgenoot gegaan die er heerlijk Duits roggebrood van bakte.
Hoog en laag water, biotoopverbetering door storm en door bomen kappen
In januari was het water hoog. Vanaf juni daalde het water tot ongekende laagte en dat bleef zo tot 6 december.De storm van 18 januari velde de grootste populier van ons dorp ten westen van de molen. Dat betekent een verbetering van de molenbiotoop.


Door het kappen van twee bomen op de Kozakkenkrib is het zicht op de molen
vanaf de Tolbrug aanmerkelijk verbeterd


Dat geldt ook door het kappen van een rij wilgen aan het eind
 van de afgegraven IJsseldijk voor het uitzicht vanaf daar
Rouwstand
De molen heeft dit jaar drie keer in de rouw gestaan. Begin van het jaar wegens het overlijden van buurvrouw Riet Veldstra, in mei voor collega-molenaar uit Hattem Jaap Rouwenhorst en in augustus voor ons niet genoeg te waarderen bestuurslid en technische man Ton van Marle.

Sprinkler
Ingrijpend was de aanleg van een sprinklerinstallatie in de molen.
Achteraf moest er nogal wat straatwerk worden hersteld en het gras is nog steeds niet het oude.
Meneer en mevrouw Thybaut plengden menig zweetdruppeltje onder supervisie van de hond.


Bert Hanekamp legde al de ijzeren pijpen van de sprinkler in de molen keurig aan de bliksemafleider, zodat  een blikseminslag door die pijpen geen probleem zouden kunnen opleveren.
Voor de waterwinning is een 30 meter diepe bron geboord met een pomp er in en er is een leiding voor de brandweer gelegd die daarlangs ook water kan inbrengen. Na alle gegraaf moest er behoorlijk wat straatwerk worden hersteld. De officiële ingebruikname werd gedaan door wethouder Yasmine Cegerek, die beslist ook even in de wiek wilde klimmen zoals de molenaar.Nieuw publiek
De mensen van de campers blijken een nieuw publiek te vormen. Steeds zijn er anderen en steeds hebben ze belangstelling voor de molen omdat die voor hen nieuw is. De vissers kijken niet op of om, die kennen de molen wel en de Kozak heeft hem al in 1813 gezien toen hij hier was om de Fransen te verjagen en bij Veessen een schipbrug te bouwen.

De taats en taatspot van de koningsspil
Op een gegeven moment knerpte de taats van de koningsspil zo verschrikkelijk en werd zo snel gloeiend heet (met kans op brand),  dat we de koningsspil uit het werk hebben gezet: aan de bovenkant uit zijn draaipunt en naar achteren hellend weggezet. Zodoende draaide hij niet meer mee. Tonnie Moes heeft ons geholpen om de taats en pot te demonteren een bijna helemaal nieuwe set te maken, waarvoor grote dank. (Zie ook de demontage,  de nieuwe taats met -pot  ,  de nieuwe taats en -pot geplaatst , de molen draait met nieuwe taats )

Het kruiwerk eindelijk weer acceptabel
Er is een ultieme poging gewaagd om het kruiwerk weer normaal gangbaar te krijgen. In het begin leken de resultaten teleurstellend, maar na een paar maanden kunnen we zeggen dat het een succes is!

Schoonmaakbeurt
In het voorjaar is een belangrijk deel van de molen schoon gemaakt.

Het monument van Jan Langevoord is verplaatst omdat het in de verdrukking kwam


De eerste steen van de Stoom is heeft
een schildersbeurtje ondergaan
De rook is nep, de brandweer kwam oefenen, een goede zaak.Zoals elk jaar organiseerde het molencomité een snertactie

zondag 14 oktober 2018

Voeghout sleept over de keerkuip

Het slechte kruien blijft ons parten spelen. Een volgende mogelijke oorzaak heeft zich aangediend. Het rechter voeghout sleept over de keerkuip. Zou dat het probleem zijn?

zaterdag 13 oktober 2018

neuten bewerkt

Donderdag 11 oktober zijn alle negentien neuten weer van hun blik ontdaan. Deskundigen zeiden dat het blik niet gunstig kon werken omdat de molen van Veessen een ijzeren ring onder de overring heeft. Alle neuten zijn ook afgerond. Ze hadden meest een geheel vlak oppervlak  van rond de zeven centimeter breed. We hoopten zo dat het kruien veel gemakkelijker zou gaan. Met dank aan molenaar Frits die onmisbare assistentie verleende.

In het begin leek het er niet op, en was de stemming in mineur, maar na verloop van tijd blijkt, dat het echt een succes is geworden!

dinsdag 18 september 2018

Rook uit de molen

Het ziet er verschrikkelijk uit, maar gelukkig ging het om een realistische oefening van de brandweer van het Artillerie Schietkamp. Zij hebben zaterdag a.s. een wedstrijd in Harderwijk.


De rook uit een machine leek net echtwoensdag 8 augustus 2018

Rouwstand voor Ton van Marle


Omdat ons uiterst gewaardeerd stichtingsbestuurslid en molencomitélid Ton van Marle is overleden, staat de molen van Veessen in de rouw. Hij was de drijvende kracht achter het op peil houden van de technische staat van de monumenten en het weer maalvaardig worden van De Stoom door er een antieke motor naar toe te halen, die op te knappen en aan het draaien te krijgen en er een nieuw koppel stenen in te leggen.


Molenaarswoning, molen en Stoom die Ton alle drie na aan het hart lagen 
de molen staat in de rouw vanwege zijn overlijden


Ton (links) op een hoogtepunt van het opknappen van De Stoom met zijn maat Mellendijk bij het binnenbrengen van de motor 


Ton met een van zijn leukere activiteiten: het starten van de motor van de Stoomdinsdag 29 mei 2018

Rouw voor Jaap Rouwenhorst

De molen is in de rouw gezet vanwege het overlijden van Jaap Rouwenhorst

Jaap staat hier links op de foto in de molen De Fortuin

Je zet een molen in de rouw door de wieken iets voorbij de rechtopstand te zetten gezien in de draairichting.