zaterdag 9 november 2019

Snertactie

De snertactie is weer gaande. Het is een drukte van belang rond de molen.


vrijdag 8 november 2019

Rouwstand voor Jan Jutten

De molen is in de rouwstand gezet vanwege het overlijden van Jan Jutten,
de penningmeester van de molenstichting.

woensdag 28 augustus 2019

Een onbekende heel oude foto gekregen

Van nieuwe buren in Veessen kreeg ik een foto van de molen en molenaarswoning bij sneeuw en ijs. De foto is erg oud. Dat kunnen we zien aan de woning, dat is namelijk nog de vorige woning en dus is de foto van voor 1897. Het blijkt dat het voorhuis een deur en drie ramen aan de molenzijde had, twee links en een rechts van de deur. Het achterhuis heeft aan de Hankzijde twee stalraampjes die er nu nog in zitten, mogelijk hergebruikt,  en drie duivengaten in de top van de gevel.  Een opslaghok onder de stelling aan de westkant van de molen kennen we van latere foto's. Later was er echter ook zo een aan de Hankzijde. Daar treffen we hier echter twee schuine hokken en een hoog fijn hek. Een kippenhok en -ren? Er ligt sneeuw en ijs. De fotograaf stond op de bevroren Hank. Het is oostenwind en er liggen vier volle zeilen voor. Het ijs is aan de oever afgebroken en zichtbaar gezakt, wat gebruikelijk is bij vorstig weer en oostenwind. Het is jammer dat de blik niet ook iets meer naar links is, want dan wisten we of de Stoom er al was. Die dateert van 1888. Moeilijk te zien is of links aan de dijk een wit hek staat met aan de bovenzijde afgeschuinde dikke palen. Dat hek is geplaatst toen de Stoom is gebouwd om te voorkomen dat schrikkende paarden aan de andere kant van de dijk af zouden jagen.origineel


bijgewerkt

2013 bij tamelijk hoog water


De enige tot nu toe bekende foto van de oude woning met de hekken voor de paarden links die bij de Stoom van 1888 waren voorgeschreven

maandag 22 juli 2019

Nieuwe zeilenOp 12 juli heeft de molen twee nieuwe zeilen gekregen. De oude waren al een keer versteld en allerlei touwen, met name langs de zomen, waren hier en daar zover versleten dat ze gewoon waren verdwenen. Waarschijnlijk door de vogelen des hemels gebruikt als nestmateriaal. Verder was het doek her en der aan flarden en niet meer te repareren. Deze twee oude zeilen dateerden van de restauratie in 1991 en gingen dus al heel wat jaartjes mee. De twee andere zijn eerder al eens vervangen en degene die er nu voor liggen zijn dus jonger en nog goed. Wel is er nu dus kleurverschil, maar dat is in overeenstemming hoe men er vroeger ook mee omging. Altijd met zuinigheid en dus niets vervangen wat nog wel mee kan.
zondag 12 mei 2019

Nationale molendag

De molendag werd uiteindelijk best druk en erg gezellig. We hadden dit keer behoorlijk uitgepakt. De imkerclub was er, de stichting IJsselboomgaarden, pannenkoeken die erg goed gingen, de kunstenaar Dirry Bloem, fietstocht, badeendjesrace, grabbelzak, kleurwedstrijd, koekjes in molenpotjes, molenwiekjes (erg lekkere koekjes), de Iesselblaozers kwamen blazen, sterk verhaal van de molenaar, plantjes, creahoek voor de jeugd, de molen draaide, de Stoom maalde, overal waren vlagjes. De publiciteit was minnetjes, maar die op de moderne media prima.
Het aantal bezoekers is moeilijk te schatten, maar loopt in de tientallen.


Rouw voor Jur Jansen

De molen van Veessen staat in de rouw in verband met het overlijden van Jur Jansen, een fijne kameraad van de molen De Fortuin in Hattem. Je kon met hem fantastisch bomen over technische zaken. Hij wist heel veel.
dinsdag 1 januari 2019

Jaarverslag 2018

Draaien
De molen heeft op 66 dagen 350 uur gedraaid en in die tijd 213.287 omwentelingen gemaakt. Slechts een keer is er echt gemalen toen er 200 kg rogge beschikbaar kwam van de Paddendag. Enkele kilo's daarvan zijn naar een dorpsgenoot gegaan die er heerlijk Duits roggebrood van bakte.
Hoog en laag water, biotoopverbetering door storm en door bomen kappen
In januari was het water hoog. Vanaf juni daalde het water tot ongekende laagte en dat bleef zo tot 6 december.De storm van 18 januari velde de grootste populier van ons dorp ten westen van de molen. Dat betekent een verbetering van de molenbiotoop.


Door het kappen van twee bomen op de Kozakkenkrib is het zicht op de molen
vanaf de Tolbrug aanmerkelijk verbeterd


Dat geldt ook door het kappen van een rij wilgen aan het eind
 van de afgegraven IJsseldijk voor het uitzicht vanaf daar
Rouwstand
De molen heeft dit jaar drie keer in de rouw gestaan. Begin van het jaar wegens het overlijden van buurvrouw Riet Veldstra, in mei voor collega-molenaar uit Hattem Jaap Rouwenhorst en in augustus voor ons niet genoeg te waarderen bestuurslid en technische man Ton van Marle.

Sprinkler
Ingrijpend was de aanleg van een sprinklerinstallatie in de molen.
Achteraf moest er nogal wat straatwerk worden hersteld en het gras is nog steeds niet het oude.
Meneer en mevrouw Thybaut plengden menig zweetdruppeltje onder supervisie van de hond.


Bert Hanekamp legde al de ijzeren pijpen van de sprinkler in de molen keurig aan de bliksemafleider, zodat  een blikseminslag door die pijpen geen probleem zouden kunnen opleveren.
Voor de waterwinning is een 30 meter diepe bron geboord met een pomp er in en er is een leiding voor de brandweer gelegd die daarlangs ook water kan inbrengen. Na alle gegraaf moest er behoorlijk wat straatwerk worden hersteld. De officiële ingebruikname werd gedaan door wethouder Yasmine Cegerek, die beslist ook even in de wiek wilde klimmen zoals de molenaar.Nieuw publiek
De mensen van de campers blijken een nieuw publiek te vormen. Steeds zijn er anderen en steeds hebben ze belangstelling voor de molen omdat die voor hen nieuw is. De vissers kijken niet op of om, die kennen de molen wel en de Kozak heeft hem al in 1813 gezien toen hij hier was om de Fransen te verjagen en bij Veessen een schipbrug te bouwen.

De taats en taatspot van de koningsspil
Op een gegeven moment knerpte de taats van de koningsspil zo verschrikkelijk en werd zo snel gloeiend heet (met kans op brand),  dat we de koningsspil uit het werk hebben gezet: aan de bovenkant uit zijn draaipunt en naar achteren hellend weggezet. Zodoende draaide hij niet meer mee. Tonnie Moes heeft ons geholpen om de taats en pot te demonteren een bijna helemaal nieuwe set te maken, waarvoor grote dank. (Zie ook de demontage,  de nieuwe taats met -pot  ,  de nieuwe taats en -pot geplaatst , de molen draait met nieuwe taats )

Het kruiwerk eindelijk weer acceptabel
Er is een ultieme poging gewaagd om het kruiwerk weer normaal gangbaar te krijgen. In het begin leken de resultaten teleurstellend, maar na een paar maanden kunnen we zeggen dat het een succes is!

Schoonmaakbeurt
In het voorjaar is een belangrijk deel van de molen schoon gemaakt.

Het monument van Jan Langevoord is verplaatst omdat het in de verdrukking kwam


De eerste steen van de Stoom is heeft
een schildersbeurtje ondergaan
De rook is nep, de brandweer kwam oefenen, een goede zaak.Zoals elk jaar organiseerde het molencomité een snertactie