donderdag 3 mei 2012

Nationale molendag 2012

Zaterdag 12 mei 2012 Veessen doet mee aan Nationale Molendag
Het thema van de Nationale Molendag 2012 is verhalen op en rond de molen. Het publiek is uitgenodigd om bijzondere verhalen, gedichten en legendes over het leven op en rond de molens te ontdekken.
De molens staan vaak centraal in oude legendes, gezegden, sprookjes en andere volksvertellingen. Aan de hand van deze beeldbepalende objecten in de woonomgeving van de vertellers, werden gewoonten en gebruiken geillustreerd en eigen gemaakt.
Ook tegenwoordig blijven de molens een beeldbepalend gebouw in de geschiedenis van een dorp of stad. De verhalen van de molen en over het leven en werken van de hedendaagse molenaar wordt door dezelfde molenaar gedeeld met de bezoekers.

Molenaar Gerrit Kouwenhoven vertelt u in Veessen op de dag zelf graag over de Mölle van Bats en het molenaar-zijn in dit mooie IJsseldorp. Bovendien schrijft hij wekelijks in de Veluwse Kerbode een verhaaltje over het leven met en bij de molen, wat zeer wordt gewaardeerd. Ook van het geschiedenisboek over de molen waarin zeer authentieke verhalen staan, zijn nog steeds exemplaren te koop bij de molen voor de bespottelijke prijs van € 7,50. En dan te bedenken dat daarvan nog een aantal eurotjes in het onderhoud van de molen kan worden gestoken!

Burgemeester Pijnenburg hangt aan de lippen van molenaar/verteller Gerrit Kouwenhoven

Een kort stukje uit de verhalen, verteld kort na de oorlog door Max Heslinga, en in het boek terug te vinden luidt: “En de molenaars? Die zaten in alle gemoedsrust op de stelling In het zonnetje. Het had er veel van, alsof zij hun boterham met niets doen konden verdienen. De waarheid is echter anders! Ge zult me waarschijnlijk reeds begrepen hebben: dien middag was het windstil. Geen zuchtje bewoog de bladeren, zelfs niet van de populieren... Eensklaps richtte Bats zich echter op en verdween in den molen... Eventjes later echter voer er als het ware een lichte trilling door den molen en begonnen de wieken langzaam aan te loopen. Zoowaar, de molen draaide. Er was dus toch wat wind gekomen — door den molenaar reeds stilzwijgend voorspeld, hoewel de stedeling geen teekens had kunnen ontwaren, welke daarop wezen.”

Kom met een lege maag naar de molen, want als vanouds zijn er bijzonder lekkere pannenkoeken te koop gebakken van molenmeel.

Uiteraard malen we ook met stenen in De Stoom die worden aangedreven door de antieke dieselmotor en dat is een belevenis die u in wijde omgeving bij andere molens niet kunt meemaken. Dat moet u gezien en gehoord hebben!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten